Pijn rondom de zwangerschap

Tijdens een zwangerschap, bevalling en de eerste tijd na de bevalling verandert er veel in uw lichaam. Mede door deze veranderingen kan er pijn ontstaan rondom het bekken. Meestal ontstaan de klachten bij een zwangerschap rond de 20-25ste week. De klachten beginnen vaak zonder een duidelijk provocerend moment.

De pijn kan gelokaliseerd zijn in de symfyse, SI-gewrichten, stuit, zitbeenknobbels, schaambeen en kan uitstralen naar de voor- en achterzijde van het bovenbeen, bil, lies en binnenzijde van het bovenbeen. Rond de symfyse kunnen ook een knappend geluid en/of verschuivingsverschijnselen voorkomen. De plaats en de ernst van de klachten verschillen echter per persoon. Bovendien zijn de klachten vaak afhankelijk van de houding en beweging.

In het dagelijks bewegen wordt vooral hinder ondervonden bij:

 • Asymmetrische bewegingen, zoals het staan op één been
 • Traplopen, lopen (hierbij ontstaat vaak de typerende waggelgang)
 • Het lang in één houding staan, zitten of liggen
 • Het omdraaien in bed
 • Het opvangen van schokken

Oorzaak

Tijdens de zwangerschap treedt er onder invloed van hormonen een proces op, waardoor de beweeglijkheid van de bekkengewrichten toeneemt, zodat de baring plaats kan vinden. Dit is een natuurlijk proces dat in sommige gevallen aanleiding tot pijnklachten kan geven, dusdanig dat het dagelijks functioneren niet meer optimaal mogelijk is.

Behandeling bij Oefentherapie Motus

Bij de behandeling spelen belasting en belastbaarheid een erg belangrijke rol. Er moet een goed individueel evenwicht gezocht worden tussen rust en zoveel mogelijk pijnvrij bewegen. Een goed houdings- en bewegingspatroon is van groot belang evenals ontspanning, pijnbestrijding en een goede ademhaling. Ook het psychisch welbevinden speelt een rol. Binnen onze praktijk hebben wij veel ervaring in het behandelen van bekkenklachten.

Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap zal de therapie zich richten op:

 • Het geven van kennis, inzicht, advies aan de patiënt omtrent bekkeninstabiliteit
 • De bewustwording van bewegingsmogelijkheden
 • Het aanleren van symmetrische en gestabiliseerde dagelijkse houdingen en bewegingen
 • Oefeningen om de spieren die het bekken stabiel houden te activeren en indien mogelijk te versterken
 • Het vinden van een balans tussen rust en gedoceerde activiteiten
 • Indien nodig: het leren gebruiken van hulpmiddelen (bijv. bekkenband/krukken)
 • Advies omtrent de bevalling

Na de zwangerschap

Na de bevalling wordt er in het kraambed begonnen met het herstel, door middel van gerichte begeleiding en instructies. Daarna ligt het accent meer op:

 • Houdings- en bewegingscorrecties, waarbij het bekken in de middenstand staat en het automatiseren van deze goede bewegingen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 • Het gestructureerd opbouwen van de kracht van de spieren die in staat zijn het bekken te stabiliseren, met name de dwarse buikspieren en bekkenbodem, later ook de schuine buik-, bil- en rugspieren
 • Het geleidelijk opbouwen van activiteiten en het geleidelijk afbouwen van hulpmiddelen, indien van toepassing
 • Het opvoeren van de belastbaarheid van het bekken totdat alle bewegingen weer normatief kunnen worden uitgevoerd

In Putten, Garderen en Voorthuizen kunt u bij ons terecht.

Folder van de beroepsvereniging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *