Wat kost het en wat wordt vergoed?

Oefentherapie Cesar en Mensendieck wordt net als de fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor volwassenen. Hoeveel behandelingen is afhankelijk van uw verzekering, kijk hiervoor uw polis na. In sommige gevallen worden de behandelingen van volwassenen wel vergoed uit de basisverzekering, vraag dit aan uw therapeut.
Kinderen tot 18 jaar krijgen wel 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Oefentherapie Motus heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

Let op: Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan heeft u 24 uur de tijd om de gereserveerde behandeling te wijzigen of af te zeggen. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen. Het antwoordapparaat staat altijd aan om een boodschap of afmelding in te spreken.

Tarieven buiten de zorgverzekering

Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt of wanneer sprake is van een particuliere nota.

Tarieven particulier
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 40,-
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck aan huis € 55,-
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck in instelling € 55,-
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 60,-
Screening € 21,-
Intake en onderzoek na screening € 58,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 58,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 73,-
Niet nagekomen afspraak € 32,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 80,-
Groepslessen
 (afname lessen per kwartaal)*
Houding & Beweging (50 min) € 6,10,- per les

*) De kosten voor de groepslessen zijn voor eigen rekening en worden in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar.